Patronat Municipal d'Esports
13/08/2020
Castellano | A A A
Inici | Contacte
gener 2020

Home |
28/12/2016

L'esport municipal canvia de model de gestió a partir del proper 1 de gener de 2017

L'esport municipal canvia de model de gestió a partir del proper 1 de gener de 2017

La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, serà el referent per a la gestió esportiva local i l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, l'ens instrumental per portar-la a terme. SAB-URBÀ, SL gestionarà els equipaments i els serveis esportius.

 

Lluny queden els primers anys dels ajuntaments democràtics a principis dels 80. En aquells moments, l'esport començava a tenir inèrcia i els ajuntaments de l'època van triar com a model preferent per l'esport els patronats.

A l'any 1985, l'Ajuntament va aprovar el estatuts del Patronat Municipal d'Esports, i el 29 de gener de 1989, es va constituir per primera vegada.

Durant tot aquest temps de funcionament del Patronat Municipal d'Esports, aquesta fórmula de gestió ha estat positiva en el procés de planificació i implantació d?una estructura esportiva en Sant Andreu de la Barca, en la implementació d'unes polítiques públiques impulsades des de l'Ajuntament, en les que l'organisme autònom ha estat una eina molt útil. 

Però en aquests moments la realitat és molt diferent. Les importants noves infraestructures esportives, la mateixa realitat social del municipi, les demandes ciutadanes, els nous marcs legislatius per a les administracions locals i la situació econòmica general, reclamen un canvi en la forma de gestió esportiva del municipi, trobant fórmules per millorar el servei sense sacrificar la seva qualitat i reduir la càrrega de la gestió administrativa de l'Ajuntament.

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de data 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l'extinció de l'Organisme Autònom Patronat Municipal d'Esports de Sant Andreu de la Barca, i el canvi en la forma de gestió del servei públic de gestió d'instal·lacions i activitats esportives, passant aquest de ser gestionat pel Patronat Municipal d'Esports, a ser gestionat per l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, amb efectes econòmics, administratius i de gestió a partir de l'1 de gener de 2017.

A partir d'aquesta data, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, serà el referent per a la gestió esportiva local i l'empresa municipal SAB-URBÀ, SL, l'ens instrumental per portar-la a terme. SAB-URBÀ, SL gestionarà els equipaments i els serveis esportius.

MÉS PROTAGONISME PER A LA REGIDORIA D'ESPORTS

L'actual equip tècnic del Patronat Municipal d'Esports continuarà treballant per l'esport i estarà liderat pel Regidor d'Esports, Sr. Lluís Oulego.

SAB-URBÀ, SL és una empresa 100% de titularitat municipal

L'empresa SAB-URBÀ SL, és íntegrament de titularitat municipal, i la va constituir l'Ajuntament a l'any 2004.  Aquesta eina instrumental de l'Ajuntament, gestiona entre d'altres l'Escola Municipal de Música, el parc fotovoltaic, el servei de transport adaptat que realitzava ADISAB, diversos serveis de monitoratge per a diferents regidories i l'hivernacle amb la producció de flors ornamentals. També ha realitzat obres importants com la construcció de l'aparcament soterrat i urbanització de la plaça, al barri del Palau o la construcció de la piscina coberta (L'11). Des de l'1 de gener també gestionarà l'esport municipal, sota la direcció de la Regidoria d'Esports.

Lluís Oulego, Regidor d'Esports: L'Ajuntament a través d'aquest nou model de gestió, garantirà el suport a l'esport del municipi, intentarà millorar-lo i dotar-lo de més recursos.

Per tancar aquest procés de canvi en el model de gestió, l'Ajuntament crearà el Consell Municipal de l'Esport, que serà l'òrgan de representació de tot el teixit local vinculat amb l'esport, i que haurà d?estar aprovat abans de la primavera.