Patronat Municipal d'Esports
18/01/2021
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Vols donar-te de baixa?

Quan un abonat desitgi donar-se de baixa de les instal·lacions ha de dirigir-se a les oficines del Complex l'11 abans del dia 28 de cada mes perquè la baixa tingui validesa a partir del mes següent, també es podrà trametre per email i per fax. És imprescindible entregar la targeta corresponent en cas que s li hagi donat per problemes amb l'empremta i signar el full de baixa. En cas que no s'entregui la targeta, s'han d'abonar l'import corresponent per la pèrdua.

La baixa no pot realtizar-se telefònicament, però sí pot acudir una altra persona autoritzada en el seu nom aportant una justificació per escrit.

No es considera baixa denegar el pagament dels rebuts a través de l'entitat bancària. Si l'entidat bancària retorna el rebut, aquest no s'anul.la i es reclamat per l'organisme de recaptació corresponent. En aquests casos s'han d'abonar els imports del rebut tornat més les despeses que ha ocasionat.

Es recomana trametre les baixes a les oficines, ja que si estan ben cursades no és necessari avisar l'entitat financera, la qual no anul.la el rebut, simplement el torna, cosa que genera més despeses.

Fer tots els tràmits amb el personal d'atenció al client resulta més fàcil.

No es permet la inscripció d'una persona que tingui quotes pendents de liquidar.
 

 Versió per a imprimirImprimir