Patronat Municipal d'Esports
18/01/2021
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Vols demanar una baixa temporal?

Es consideren baixes temporals justificades aquells períodes superiors a tres mesos en els quals els abonats no poden assistir a les instal·lacions per qualsevol dels motius següents, i en els quals estaran exents d'abonar la quota d'abonat.

- Per motius de malaltia, lessió o operació, els quals estiguin degudament justificats mitjançant informe mèdic on s'especifiqui clarament que segons el diagnòstic no es poden realitzar activitats físiques i el temps que ha d'estar de baixa.
- Per motius d'embaràs amb justificant mèdic.
- Per motius laborals quan sigui per trasllat fora de la comarca i obligui al interessat a pernoctar fora del domicili. Cal justificant de l'empresa. 

Poden sol·licitar-se baixes temporals sense justificació amb quota base obligatòria de 31,22 euros en quotes individuals, 52,03euros en quotes de parelles i 52,03 euros en quotes familiars (3 mesos mínims) i a partir d'aquí la 4a quota de manteniment mensual. Poden ser  quota de manteniment individual, per parelles i familiars preu segons tarifes.

En els dos casos la baixa ha de sol·licitar-se abans del dia 28 de cada mes perquè tingui validesa a partir del mes següent i s'han de fer càrrec de l'assegurança anual.
 

 

 

 Versió per a imprimirImprimir