Patronat Municipal d'Esports
08/03/2021
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Normes d'ús de les Instal·lacions esportives municipals

NORMES D'ÚS GENERAL

Gaudiu de les instal·lacions sense fer-les malbé i mantenint-les netes. Ens beneficiarem tots.Dutxeu-vos el temps estrictament necessari sense fer ús abusiu de l'aigua.

Respecteu les indicacions del personal de les instal·lacions i consulteu-lo en cas de dubte. És al vostre servei.

Les baixes hauran de presentar-se abans del dia 28 perquè tinguin validesa per al mes següent. Per donar-se de baixa cal tornar la targeta i omplir el full corresponent.Serà obligatori renovar l'assegurança d'accident durant el mes de gener de cada any.L'import es carregarà en aquesta mensualitat. El fet de no pagar dues quotes comportarà la baixa i farà perdre els drets de matrícula.

Drets de l'usuari: Tots els abonats tenen dret a utilitzar les IEM seguint les normes d'aquest reglament.

Qualsevol queixa o reclamació del servei, suggeriments, etc, podrà presentar-se per escrit a recepció.

Normes d'accés a les instal·lacions Cal portar sempre el targeta d'abonat per accedir a la instal·lació.Aquesta targeta és personal i intransferible. Un mal ús suposarà la retirada de la targeta i s'aplicarà una sanció al titular, determinada a les normes de règim interior de les IEM.

Per poder accedir a la instal·lació caldrà estar al corrent del pagament de les quotes.No es permetrà l'entrada de nens menors de 10 anys a la piscina si no van acompanyats per un major de 18 anys.  A partir de l'any que facin els 10 anys ja podran entrar sols.

 

NORMES D'UTILITZACIÓ DE SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU 11 DE SETEMBRE

 NORMES D'ÚS DE LA PISCINA

Higiene:
No és permés fumar, menjar ni entrar begudes dintre del recinte de bany o solàrium
No és permesa l'entrada al recinte amb sabates de carrer  sense fer ús de les bosses higièniques per als peus.

És obligatori l'ús de casquet de bany
És obligatori dutxar-se abans del bany.


Recomanacions:

- És aconsellable circular per les zones humides amb sabatilles de bany.
- S'han de respectar els espais destinats a les diferents activitats (bany, cursets, etc).
- Si es fa servir material cal retornar-ho al seu lloc.
- S'han de complir les normes i consells donats pels monitors i socorristes.
- Anar a la piscina acompanyat en cas de patir qualsevol malaltia cardíaca, respiratòria, etc.
- És aconsellable dutxar-se amb sabó després del bany.
- No utilitzeu objectes de vidre dintre del recinte.
- Faciliteu la rotació als elements d'aigua(canons i cascada). L'ús d'aquests elements es podrà restringir en funció de les activitats programades.
- Els carrers per nedar s'han de utilitzar segons el nivell. S'ha de nedar sempre pel costat dret facilitant la rotació dintre del mateix carrer.

NORMES D'ÚS DE SALA DE FITNESS I CÀRDIO-FITNESS

No és permesa la utilització de la sala a menors de 15 anys. A partir de l'any que facin els 15 anys ja tindran accés.
Cal portar una tovallola per col·locar-la sobre les màquines i aparells.
No és permesa l'entrada amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant o vestit de carrer.
S'ha de fer un bon ús de les màquines i pesos. En cas de dubte, adreceu-vos al monitor.
Respecteu en tot moment la resta d'usuaris.
El monitor de fitness és a la vostra disposició per a la realització de programes i rutines, assessorament, etc.

NORMES D'ÚS DE LA ZONA WELLNESS

La instal·lació disposa d'una zona de wellness amb els següents elements:
-Zona spa amb hidromassatge, llits d'aigua, bombolles i xorros. Capacitat per a 12 usuaris
-Sauna seca. Capacitat per a 14 usuaris
-Bany de Vapor. Capacitat per a 12 usuaris
-Dutxes bitèrmiques. Capacitat per a 2 usuaris
-Solàrium

Els elements de la zona spa i les dutxes bitèrmiques estan temporitzats per afavorir la rotació.
A la zona spa es obligatori portar casquet de bany.


La zona wellness es un espai de relax i salut. No esta permès correr, cridar o saltar a l'aigua.
No és permesa la utilització de la zona wellness a menors de 15 anys.

Al solàrium no està permès jugar a pilota, entrar begudes,menjar i fumar.

Recomanacions

-SAUNA:

El temps d'estada a la sauna o bany de vapor es de aconsellat és de 10-15 minuts. S'han de combinar aquests temps amb altres elements de relax. Si es repeteix la sauna cal descansar entre 10 i 15 minuts. Quan sortiu, dutxeu-vos amb aigua freda començant pels peus. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc de la sauna.

Higiene:
Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó i eixugueu-vos bé abans d'utilitzar aquesta zona

Contraindicacions:

Hipertensió arterial greu, malalties càrdio-vasculars, varius, embaràs, hipotensió arterial, malalties cardíaques. Després de menjar i de beure begudes alcohòliques.

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES SALES D'ACTIVITATS

Utilitzeu les sales amb roba adequada: samarretes i pantalons curts, xandalls, mallots i calçat esportiu.
No es pot entrar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, amb menjar o begudes.
Respecteu els altres usuaris i activitats que s'estiguin desenvolupant i feu un bon ús dels materials que trobeu a les sales.
L' accés a les sales es tancarà quan s'estigui realitzant una activitat programada

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES PISTES POLIESPORTIVES

Les pistes poliesportives només estaran al servei dels abonats quan no hi hagi cap activitat de cursets, entrenaments o competicions programades.
Utilitzeu les pistes amb roba adequada: samarretes i pantalons curts, xandalls, mallots i calçat esportiu.
No es pot entrar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, amb menjar o begudes.
Respecteu els altres usuaris i activitats que s'estiguin desenvolupant i feu un bon ús dels materials que trobeu a les pistes

NORMES D'UTILITZACIÓ DEL SOLÀRIUM (UVA)

És obligatori l'ús d'ulleres de protecció ocular adequades, per evitar lesions oculars.
És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d'exposar-se als raigs ultraviolats per evitar reaccions indesitjades.
És obligatori treure's totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions.

És prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades.

Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar aquests productes abans de l'exposició als raigs.
No us apliqueu cremes de protecció solars.
Els aparells emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu a l'emissor quan l'aparell està en funcionament.
No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats, per exemple, antibiòtics, antidepressius, somnífers, locals o generals. En cas de dubte, consulteu al vostre metge.
Respecteu un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions.
No us exposeu al sol i als bancs solars al mateix dia.
Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d'exposició i les distancies a les làmpades.
Les radiacions ultraviolades poden provocar càncer de pell. Consulteu a un metge si us surten taques, erupcions, o èczemes a la pell, i també en casos d'antecedents de patologies cutànies.

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LA PISTA D'ATLETISME

L'accés a aquesta instal·lació ha de ser d'usos comunicat a la recepció del complex esportiu, per tal de portar un control i de presència.
L'horari de funcionament de la instal·lació és el següent:
De dilluns a divendres de 9 a 21 hores.
Dissabtes de 9 a 21 hores.
Diumenges de 9 a 14 hores.

La llum només es donarà en les activitats autoritzades pel servei, per la resta es regirà per la llum solar. L'horari de tancament estarà subjecte a la llum solar. L'accés a la pista s'ha de fer per la porta principal.

La instal·lació no s'obre fins que un usuari autoritzat no en demani la utilització a la recepció del complex esportiu. Per fer ús de la pista s'ha de vestir roba esportiva. Les normes generals d'ús són d'aplicació a aquesta instal·lació. En dies de molta pluja la pista romandrà tancada per raons de conservació i manteniment.

Els abonats a les instal·lacions poden fer ús del camp de futbol-7 per a partits entre abonats. Només cal demanar-lo a recepció. Aquests partits no es poden fer en horaris de l'escola d'atletisme o en un altre horari amb activitats programades.

NORMES D´ÚTILITZACIÓ DE SERVEIS

Taquilles: Les taquilles dels vestidors són amb pany cadenat que ha de portar l'usuari. Cal deixar-les lliures un cop finalitzada l'activitat. En cas contrari la taquilla quedarà bloquejada i es sancionarà amb el cobrament de l'import d'un mes de lloguer (sense aquest dret). També hi ha taquilles de lloguer mensual que s'hauran de contractar a l'oficina. Per un millor servei, mantingueu-les netes, poseu les sabates en una bossa i no doneu cops que puguin fer malbé els panys.

 NORMES D'ÚS DE LES PISTES DE TENNIS, PÀDEL I FRONTÓ

Abans d'iniciar un partit serà condició indispensable passar per recepció per tal d'identificar-se amb el carnet de soci i el DNI tots els jugadors participants.L'abonament de les pistes s'efectuarà abans d'iniciar-se el joc. Un cop finalitzat el temps de reserva es podrà continuar sempre que el personal de manteniment ho consideri oportú i que hagi altre reserva d'altre soci inmediatament després.Els usuaris que prolonguin l'horari contractat, abonaran la diferència al finalitzar l'ús.La reserva de les pistes es farà com a màxim amb 24 hores d'antel.lació, i les anul.lacions com a mínim dues hores abans. En cas contrari la reserva no anul.lada s'haurà d'abonar.Utilitzeu les pistes amb roba adequada: samarretes i pantalons curts, i calçat esportiu.No es pot entrar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, amb menjar o begudes.

HORARI DE LES INSTAL·LACIONS

Complex esportiu L'11: de 7 a 23 h de dilluns a divendres- de 8 a 22 h els dissabtes.- de 8 a 14 h els diumenges i festius.

Can Salvi: Estiu: de 8.30h  a 23 h de dilluns a divendres de 8  a 21 h dissabtes, diumenges i festius.Piscina: de 11 a 20 h. Hivern: de dilluns a divendres de 9.30 a 23h,dissabtes de 08 a 21 hores, i diumenges i festius de 8 h 15 hores

Els serveis finalitzaran 1/2 hora abans de tancar les instal.lacions.

Dies que les instal·lacions estan tancades: 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 de desembre. Els dies 23 de juny, 24 i 31 de desembre l'horari de tancament s'avança a les 20,00 h.

 Del 1 al 15 d'agost la piscina del complex i la zona de spa, farà una parada tècnica que podrà afectar aquests serveis.

 

Sab-urbà es reserva el dret de modificació dels horaris i activitats per causes del servei.   

 

 Versió per a imprimirImprimir