Patronat Municipal d'Esports
08/03/2021
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Normativa general d'ús i funcionament de la piscina

SEGURETAT I SALUT CORPORAL

· Serà obligatori fer servir banyador per l'activitat aquàtica i no qualsevol altre tipus de roba que pugui tenir una altra utilitat (pantalons d'esports, malles, samarretes, roba de carrer, roba interior...).

· Evitar realitzar accions que possin en risc la seva seguritat i la de la resta d'usuaris.

· Procurar no banyar-se amb ferides obertes o sense cicatritzar.

· No banyar-se si pateix afeccions a la vista, oíde o a la pell, sense haver consultat previament al metge.

· És preferible no fer ús de la instal.lació, si és portador d'alguna infecció que es pugui contagiar.

· Fer ús correcte de la instal.lació, del mobiliari, així com tambié dels diversos espais i materials.

· Està prohibit l´ús d'objetes de cristal dintre del recinte.

· No és permés l'entrada al recinte de material com pilotes, inflables, ulleres de vidre i altres objetes que comportin un risc.

- No és permés l'entrada a la piscina a menors de 10 anys si no van acompanyats per un adult major de 18 anys en horari de bany lliure. A partir de l'any que facin els 10 podran entrar sols.

CONSERVACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA

· Está prohibit entrar a la platja de la piscina amb roba o sabates de carrer, es faci ús o no de la instal.lació, excepte el personal de manteniment.

· Disfrutar de la instal.lació fent un bon ús i mantenint-la neta.

· No es permès fumar, menjar, ni l'entrada de begudes dintre del recinte de la piscina.

· Tant a la piscina como al seu entorn i vestidors, s'han de respectar les zones asenyalades per peus humits, fent ús de les corresponents xancles, o sabatilles de bany.

· És important, como a medida de seguretat, evitar circular descalç a les diferents zones.

· És obligatori l'ús de casquet de bany  a la piscina coberta.

· Fer un bon ús de les dutxes, anbans i després de l'activitat aquàtica, sense abusar excesivament de la mateixa.

RESPECTAR

· Els rótuls informatius distribuits pels diferents espais del recinte.

· Les indicacions del personal de la instal.lació i consultar en cas de dubte.

SUGGERÈNCIES

· Seguritat i salut corporal:

- Procurar no banyarse amb efectes personals

- braçalets, collarets, anells,  rellotges, altres...

- En tota la instal.lació i sobretot a les platges, procurar no desplaçar-se ràpidament.

- És aconsellable dutxar-se amb sabó després del bany.

- És important cumplir les normes i consells donats pels monitors i socorristes.

NOTA INFORMATIVA

l'empresa municipal SAB-URBÀ  no es fa responsable dels objetes depositats a les guixetes o fora d'aquestes.

Tot usuari té dret a exigir l'aplicació de les normes dirigint-se als traballadors responsables de les IEM. Si ho considera necessàri pot demanar els fulls de reclamacions o suggerèncias, que es troven a la seva disposició.

NORMATIVA D´ÚS I FUNCIONAMENT DE LA PISCINA PER A ABONATS

CIRCULACIÓ PELS CARRILS

- En tot moment es procurarà circular por la seva dereta, fent el possible per compartir el carril amb altres usuaris.

EL MATERIAL

- D'ús pels abonats, amb referèncias sobre como fer-ho servir. (veure el recó de l' abonat).
- Deixar el material al seu lloc desprès d'utilitzar-lo.

SEGURETAT I SALUT

- Durant el període de temps que la instal.lació sigui oberta al públic, els técnics en salvament aquàtic i primers auxilis (SOS), tenen la missió de vetlllar per la seguretat dels banyistes i de la correcta utilització del equipament. En tots els casos es tindran que respectar les seves indicacions.

- Qualsevol tipus de problema, malestar físic o no, per poc que sembli, és important fer-ho saber al socorrista (SOS).

- És important anar acompanyat en cas de patir qualsevol malaltia cardiaca-respiratòria, etc.

- No és permés l'entrada a la piscina a menors de 10 anys si no van acompanyats per un adult  major de 18 anys en horari de bany lliure.

- És important fer-se una revisió médica prèvia, valorant l'aptitut física de la persona per a la pràctica de qualsevol exercici aquàtic.

- L'aformament de la piscina permet l'assistència d'un màxim de persones. Quan l'aforament sobrepassi el permès, no es podrà entrar a la instal.lació de la piscina, fins que no hi hagi una disminució de la assistència.

CONVIVÈNCIA I ACTITUT

- Està prohibit còrrer, empenyar, ofegar, i qualsevol altre acció que pugui representar perill pel propi individu o per qualsevol altre banyista.

- Els usuaris només poden accedir a les zones que siguin destinades i tenen que utilitzar els accessos especifics.

SUGGERIMENTS

- Per adquirir uns hàbits de treball adecuats durant la pràctica d'una activitat, es necessari que es dirigeixin al racó de l'abonat, on s'especifica la seqüència de treball a seguir.

Per un millor ús de la instal.lació els fem saber els dia i les hores, en les quals el volúmen d'abonats és més reduït, informació que estarà exposada al racó del abonat.
 

 Versió per a imprimirImprimir