Patronat Municipal d'Esports
18/01/2021
Català | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Cessió de les instal·lacions esportives municipals temporada 2019-20

 

L'Ajuntament, amb l'objectiu de donar suport a les entitats esportives i socioculturals del municipi que realitzen activitats de competició federada, esport escolar o actes puntuals que necessiten les instal·lacions esportives municipals per dur-les a terme. Per això s'ha de concretar el procediment i requisits per aprovar la cessió d'ús dels equipaments esportius municipals per a la temporada 2019/20.

 L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, i aprovació de la cessió de les instal·lacions esportives municipals( en endavant IEM) que atorgui la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la temporada 2019/20.

Amb aquestes bases es pretén aclarir el procés de cessió de les instal·lacions esportives per a què les entitats esportives que realitzant competició federada, sense afany de lucre tinguin, disposin dels mitjans per a desenvolupar els seus programes anuals; que, a més, tinguin clar el procés administratiu que implica la cessió dels equipaments esportius, i que tots els agents implicats coneguin els criteris de valoració.

Les cessions de les IEM es formalitzaran mitjançant convenis quan les entitats tinguin una relació estable i amb coincidència amb els interessos locals.

Les instal·lacions esportives municipals que podran ser objecte de cessió d'ús seran les següents:

 Complex esportiu L'11:

-   Pista poliesportiva coberta Poliesportiu

-   Pista poliesportiva semi coberta

-   Pista poliesportiva exterior

-   Pista d'atletisme

-   Sala d'activitats número 2

-   Sala gimnàstica(nova construcció).

 Complex Esportiu Can Salvi:

 -   Camps de Futbol/hoquei 7 i 11

-   Sala de Tennis taula

-   Pistes de tennis i pàdel

 Poliesportiu Josep Pla.

 Gimnàs Escola Àngel Guimerà.

 Gimnàs Escola Can Salvi.

 Circuit de BMX.

Camp de tir amb Arc.

 El passat 7 de maig de 2019, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, va aprovar les Bases que regiran la cessió de les instal·lacions esportives municipals a les entitats esportives per a la realització dels seus entrenaments i partits durant la temporada 2019-2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el  7 de juny de 2019.

  

 Versió per a imprimirImprimir