Patronat Municipal d'Esports
18/01/2021
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab


Podeu enviar a aquesta bústia les vostres peticions, queixes i suggeriments (tots els camps són obligatoris)

Nom

Cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Número d'abonat

Àmbit de la queixa o suggeriment (instal·lació, activitat, servei...)

Comentaris

El Patronat Municipal d'Esports es compromet explícitament a mantenir aquestes dades sota la màxima confidencialitat i a no subministar-les mai a tercers.

Amb les dades subministrades, podrem orientar la resposta i el servei sol·licitat, així com comunicar-nos amb vostè.

 Accepto els termes de la Llei 15/99, Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD)