CESSIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Informació sobre la cessió d'un espai esportiu

Llistat de cessió de les Instal·lacions Esportives Municipals

 • L'Ajuntament, amb l'objectiu de donar suport a les entitats esportives i socioculturals del municipi que realitzen activitats de competició federada, esport escolar o actes puntuals que necessiten les instal·lacions esportives municipals per dur-les a terme. Per això s'ha de concretar el procediment i requisits per aprovar la cessió d'ús dels equipaments esportius municipals per a la temporada en curs.

  L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, i aprovació de la cessió de les instal·lacions esportives municipals( en endavant IEM) que atorgui la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la temporada en curs.

  Amb aquestes bases es pretén aclarir el procés de cessió de les instal·lacions esportives per a què les entitats esportives que realitzant competició federada, sense afany de lucre tinguin, disposin dels mitjans per a desenvolupar els seus programes anuals; que, a més, tinguin clar el procés administratiu que implica la cessió dels equipaments esportius, i que tots els agents implicats coneguin els criteris de valoració.

  Les cessions de les IEM es formalitzaran mitjançant convenis quan les entitats tinguin una relació estable i amb coincidència amb els interessos locals.

   

  Les instal·lacions esportives municipals que podran ser objecte de cessió d'ús seran les següents:

  1. Complex esportiu L'11:

  -   Pista poliesportiva coberta Poliesportiu

  -   Pista poliesportiva semi coberta

  -   Pista poliesportiva exterior

  -   Pista d'atletisme

  -   Sala d'activitats número 2

  -   Sala gimnàstica(nova construcció).

   

  2. Complex Esportiu Can Salvi:

  -   Camps de Futbol/hoquei 7 i 11

  -   Sala de Tennis taula

  -   Pistes de tennis i pàdel

   

  3. Poliesportiu Josep Pla.

  4. Gimnàs Escola Àngel Guimerà.

  5. Gimnàs Escola Can Salvi.

  6. Circuit de BMX.

  7. Camp de tir amb Arc.

   

  La Junta de Govern Local de 20 de juliol de 2021, va aprovar la cessió de l’ús de las instal·lacions esportives municipals per a les activitats de competició federada i promoció de l’esport, per a la temporada 2021-2022, a les entitats esportives locals.