Imatge de capçalera ESPORTSSAB

CESSIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Informació sobre la cessió d'un espai esportiu

Llistat de cessió de les Instal·lacions Esportives Municipals

 •  

  L''Ajuntament, amb l'objectiu de donar suport a les entitats esportives i socioculturals del municipi que realitzen activitats de competició federada, esport escolar o actes puntuals que necessiten les instal·lacions esportives municipals per dur-les a terme. per això s'ha de concretar el procediment i requisits per aprovar la cessió d'ús dels equipaments esportius municipals per a la temporada en curs.

  L'objecte d'aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, i aprovació de la cessió de les instal·lacions esportives municipals( en endavant IEM) que atorgui la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a la temporada en curs.

  Amb aquestes bases es pretén aclarir el procés de cessió de les instal·lacions esportives per a què les entitats esportives que realitzant competició federada, sense afany de lucre tinguin, disposin dels mitjans per a desenvolupar els seus programes anuals; que, a més, tinguin clar el procés administratiu que implica la cessió dels equipaments esportius, i que tots els agents implicats coneguin els criteris de valoració.

  Les cessions de les IEM es formalitzaran mitjançant convenis quan les entitats tinguin una relació estable i amb coincidència amb els interessos locals.

   

  Les instal·lacions esportives municipals que podran ser objecte de cessió d'ús seran les següents:

  1. Complex esportiu L'11:

  -   Pista poliesportiva coberta Poliesportiu

  -   Pista poliesportiva semi coberta

  -   Pista poliesportiva exterior

  -   Pista d'atletisme

  -   Sala gimnàstica artística.

   

  2. Complex Esportiu Can Salvi:

  -   Camps de Futbol/hoquei 7 i 11

  -   Sala de Tennis taula

  -   Pistes de tennis i pàdel

   

  3. Poliesportiu Josep Pla.

   

  4. Comandància de la Guàrdia Civil:

  - Pista d'atletisme 

  - Pista poliesportiva

   

  5. Gimnàs  Escola Àngel Guimerà.

  6. Circuit de BMX.

  7. Camp de tir amb Arc.