Imatge de capçalera ESPORTSSAB

PERSONAL TÈCNIC ESPORTIU

TÈCNICS/QUES COMANDAMENT
Personal tècnic de comandament
Javier Padilla Barrachina
GERENT

Llicenciat INEF

Màster en gestió i direcció de l’ADM

Jordi Flores Gallego
CAP D'EQUIPAMENTS

Llicenciat INEF

TÈCNICS/QUES ACTIVITATS FÍSIQUES
Personal tècnic d'activitats físiques
Ainoha Galiano Hernández
TÈCNICA ACTIVITATS

Tècnica en grau superior en Animació d’activitats Físiques i/o esportives

Les Mills-AEFA

Núm. ROPEC: 032268

Iván Jimenez Mendez
TÈCNIC ACTIVITATS

Tècnic en grau superior en Animació d’activitats Físiques i/o esportives Técnic Grau Medi CAFEM

Les Mills-EFA

Núm. ROPEC: 033181

Rocío Ordoñez Lara
TÈCNICA ACTIVITATS NUTRICIÓ

Tècnica Avançat en Mat Pilates i Reformer

Les Mills-AEFA

Núm. ROPEC: 041070

Francisco De Haro Soto
TÈCNIC ACTIVITATS

Monitor de Ioga (ISMET universitat de teràpies alternatives)

Núm. ROPEC: 005261

Yolanda Vicente Fernández
TÈCNICA ACTIVITATS COORDINACIÓ PISCINA

Entrenadora de Natació, monitora i socorrista aquàtica

Técnica aeròbic, pilates i gimnàstica per la 3ª edat

Máster en direcció i gestió de piscines

Núm. ROPEC: 003378

Mari De Haro Soto
TÈCNICA ACTIVITATS

1er i 2on nivell monitor Aeròbic

Les Mills-AEFA

Núm. ROPEC: 00

David Lucha Martin
TÈCNIC ACTIVITATS

Tècnic de grau superior en animació d'activitats físiques i/o esportives

Socorrista aquàtic en piscines

Núm. ROPEC: 016518

TÈCNICS/QUES ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Personal tècnic d'activitats aquàtiques
Elena Puigventós Jornet
SOCORRISTA AQUÀTIC MONITORA NATACIÓ

Tècnica en grau superior en Animació d'activitats Físiques i/o esportives

Núm. ROPEC: 040362

Meritxell Dalmau Garcia
SOCORRISTA AQUÀTIC MONITORA NATACIÓ

Tècnic en modalitat de natació

Socorrista aquàtic en piscines

Núm. ROPEC: 021598

Giorgio Baca Arambulu
SOCORRISTA AQUÀTIC MONITOR NATACIÓ

Tècnic en modalitat de natació

Socorrista aquàtic en piscines

Núm. ROPEC: 020809

Andrea Pérez Marmelo
SOCORRISTA AQUÀTIC MONITOR NATACIÓ

Tècnic en modalitat de natació

Socorrista aquàtic en piscines

Núm. ROPEC: 022563

TÈCNICS/QUES SALA DE FITNESS
Personal tècnic de sala de fitness
Carles Dominguez Sasplugas
TÈCNIC SALA FITNESS

Mestre en cultura física

Entrenador sala fitness

Núm. ROPEC: 003469

Inma Cordero Sánchez
TÈCNICA SALA FITNESS

Tècnic esportiu

Núm. ROPEC: 005226

Marc Serrano Blanco
TÈCNIC ACTIVITATS I SALA FITNESS

Tècnica en grau superior en ensenyament i animació socioesportiva

Núm. ROPEC: 031170

FISOTERAPEUTA
Personal tècnic fisioterapeuta
Salvador Mulió Roque
FISIOTERAPEUTA

Diplomat Fisioteràpia

Col.Núm 7646

TÈCNICS/QUES ESPORTIUS DE GESTIÓ
Personal administratiu
Noelia Martinez Verchili
TÈCNICA ESPORTIVA DE GESTIÓ

Núm. ROPEC: 002563

Yolanda Camacho Sánchez
TÈCNICA ESPORTIVA DE GESTIÓ

Núm. ROPEC: 006839