NOTÍCIES

Què està passant a EsportsSAB?

Abonaments i tarifes 2022

Actualització de les tarifes un 3,6%
Abonaments i tarifes 2022

La relació de tarifes aprovada inicialment pel Consell d'Administració en data 14 de desembre, ha estat elevada al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva, en sessió duta a terme el 27 de desembre, i començarà a regir el dia 1 de gener de 2022 i vigent fins que s'acordi la modificació o derogació. 

Podeu descàrregar-la en aquest enllaç Abonaments i tarifes 2022

 

Preus abonaments més habituals:

Abonament adult 1r membre:   42,90€

Abonament adult 2n membre:  35,58€

Abonament infantil: 18,10€

Quota familiar base (2 adults): 78,48€, per cada menor de fins als 14 anys s'han de sumar 4,20€, i per cada adult de entre els 15 al 24 anys, s'han de sumar 7,30€

Assegurança d'accidents anual: 9,48€/per persona (recordeu que es passarà juntament amb la quota del mes de gener, si fa més d'una any que esteu abonats a les IEM)