NOTÍCIES

Què està passant a EsportsSAB?

Aprovació de les tarifes per les Activitats 2022/2023

Tarifes activitats vinculades al curs escolar 2022/2023
dijous, 30 desembre 2021, Sant Andreu de la Barca
Aprovació de les tarifes per les Activitats 2022/2023

La relació de tarifes per les activitats vinculades al curs escolar 2022/2023, ha estat aprovat proposar pel Consell d'Administració en data 24 de març, i  proposades al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva.  Començaran a regir el dia 1 d'abril de 2022 i seran vigents fins que s'acordi la modificació o derogació. 

 

Podeu descàrregar-la en aquest enllaç Tarifes activitats 2022/2023

 

 

 

dilluns 28 de novembre del 2022
dijous 24 de novembre del 2022
dissabte 19 de novembre del 2022
dissabte 19 de novembre del 2022
dimecres 16 de novembre del 2022