NOTÍCIES

Què està passant a EsportsSAB?

Aprovació de les tarifes per les Activitats 2022/2023

Tarifes activitats vinculades al curs escolar 2022/2023
Aprovació de les tarifes per les Activitats 2022/2023

La relació de tarifes per les activitats vinculades al curs escolar 2022/2023, ha estat aprovat proposar pel Consell d'Administració en data 24 de març, i  proposades al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva.  Començaran a regir el dia 1 d'abril de 2022 i seran vigents fins que s'acordi la modificació o derogació. 

 

Podeu descàrregar-la en aquest enllaç Tarifes activitats 2022/2023