Imatge de capçalera ESPORTSSAB

NOTÍCIES

Què està passant a EsportsSAB?

Convocatòria de subvencions destinades a entitats per a la realització de projectes, activitats i serveis en l'ámbit d'esports per l'any 2024

dimecres, 08 maig 2024, Sant Andreu de la Barca
Convocatòria de subvencions destinades a entitats per a la realització de projectes, activitats i serveis en l'ámbit d'esports per l'any 2024

A partir del 12 d'abril i fins al 10 de maig es poden presentar les subvencions destinades a la realització de projectes, activitats i serveis per a l'any 2024.

Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats sense ànim de lucre de caràcter local o supramunicipal, que hauran d’estar inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats, per realitzar activitats de caràcter solidari i centrin el seu projecte en el suport a col·lectius desfavorits.

La partida que destina la regidoria d’esports i activitat física per aquestes subvencions és de 120.000€.
Les subvencions estan destinades a fomentar i promoure activitats esportives i activitats físiques dintre de l’àmbit d’esport federat i esport escolar.

Iniciar tramitació

Documentació relacionada