Imatge de capçalera ESPORTSSAB

TRÀMITS

Aquest són els tràmits més freqüents

Canviar les dades bancàries

Els canvis de domiciliació s'han de comunicar a oficines abans del 28 de cada mes per què tinguin validesa al mes següent. Caldrà signar el document SEPA d'autorització per a la domiciliació. Poden enviar un email a esportssab@sabarca.cat amb les dades corresponents.


MÉS INFORMACIÓ


Contacte

esportssab@sabarca.cat


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.