Imatge de capçalera ESPORTSSAB

TRÀMITS

Aquest són els tràmits més freqüents

Què fer si el banc et retorna algun rebut

Si es produeixen devolucions de rebuts, independentment del motiu de la devolució, les targetes i l'empremta deixen de donar accés a les instal·lacions a causa que el sistema informàtic refusa l’ accés automàticament. En aquests casos es notifica la devolució per email amb la major brevetat possible, i poden fer el pagament amb targeta mitjançant enllaç indicat al email, amb transferència bancària o bé abonar-ho a la mateixa instal·lació. Les devolucions tenen un recarrec addicional per les despeses ocasionades i que està determinat a les tarifes corresponents. 

Si passat el mes desprès de la devolució, aquest rebut no s'ha abonat, es donarà de baixa a l'abonat i perderà els drets de matrícula.


DOCUMENTS ADJUNTS


No hi ha documents annexats.