Imatge de capçalera ESPORTSSAB

TRÀMITS

Aquest són els tràmits més freqüents

Demanar una baixa temporal

Es consideren baixes temporals justificades aquells períodes superiors a tres mesos en els quals els abonats no poden assistir a les instal·lacions per qualsevol dels motius següents (enfermetat, intervenció quirúrgica, lessions, maternitat, o feina sempre que obligui a pernoctar fora de la comarca)  i  els quals estaran exents d'abonar la quota d'abonat. Si que s'han de fer càrrec de l'import de l'assegurança d'accidents anual. Caldrà que acreditin amb justificant mèdic o certificat de l'empressa aquestes situacions.

També es poden demanar baixes temporal sense justificació, per un període mínim de tres mesos, abonant una quota de manteniment que pots ser individual, de parelles o familiars depenent de si la baixa temporal afecta a un a dos o a més membres de la unitat familiar. La primera quota s'abona en un sol pagament i és pels tres primers mesos. Si es vol prorrogar algun mes més, llavors s'abonaria una quota de manteniment mensual.

En cas de voler anul·lar la baixa temporal sense justificació abans dels tres primers mesos, la quota de manteniment no es retornarà, i s'abonarà l'import proporcional de la quota d'abonat del mes corresponent.

La baixa temporal s'ha de sol·licitar-se abans del dia 28 de cada mes perquè tingui validesa a partir del mes següent, es pot fer de forma presencial o comunicar a la següent adreça: recepciopoliesportiu@sabarca.cat, mclopez@sabarca.cat.

 

 


DOCUMENTS ADJUNTS


202103181318_autoritzacio per tramits en nom altra persona cat.pdf

202103181332_autoritzacio per tramits en nom altra persona castella.pdf